Cô giáo như mẹ hiền

 • Đàm Thị Luyện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0916712059
  • Email:
   mnhanhdich.qp@nghean.edu.vn
 • Trần Thị Kim Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0917364999
  • Email:
   mnhanhdich.qp@nghean.edu.vn
 • Trần Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0963006111
  • Email:
   mnhanhdich.qp@nghean.edu.vn